Akcije

VIŠE PROMIJENI, VIŠE UŠTEDI!

Za svaku transakciju u protuvrijednosti od 1.500 KM i više, provizija je niža, a za transakcije veće od 3.000 KM i više, provizija je još niža!

Za sve dodatne informacije obratite se našim ljubaznim blagajnicima!