Kontakt

Informacije o kursevima, valutama

Pozovite najbližu poslovnicu. Kontakt broj i adrese naših poslovica možete vidjeti ovdje.

Možete nas kontaktirati i putem e-maila: info@exc.ba

Menadžment

Nejra Uštović-Pekić – direktor
E-mail: ustovic@exc.ba

Nihad Crnčalo – Prokurist
E-mail: crncalo@exc.ba

Gabor Šeregi – Izvršni direktor
E-mail: seregi@exc.hr

Podaci o privrednom društvu

Naziv

Exclusive Change d.o.o.
Tel: + 387 33 789 475
Faks: + 387 33 789 476
E-mail: info@exc.ba

Sjedište

Dr. Fetaha Bećirbegovića 8d, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
MBS: 65-01-0412-12
ID broj: 4201751330006
PDV broj: 201751330006

Račun

Transakcioni račun: 1990490056275179
IBAN: BA39 1990 4900 5627 5179
Sparkasse bank dd.

Kontakt